رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (lesson 1) انیمیشن 572
درس اول (my nationality) انیمیشن 645
learning english 5 فیلم 1,491
learning english 4 فیلم 1,152
learning english 3 فیلم 1,037
learning english 2 فیلم 964
learning english 1 فیلم 1,149
zoo animals فیلم 966
jobs فیلم 976
fruts فیلم 907
farm animals فیلم 913
counting فیلم 888
colors فیلم 950
cloths فیلم 921
learn انیمیشن 594
games انیمیشن 803
درس هشتم (question 7) انیمیشن 593
درس هشتم (question 6) انیمیشن 620
درس هشتم (question 5) انیمیشن 641
درس هشتم (question 4) انیمیشن 597

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد