رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (lesson 4) انیمیشن 534
درس چهارم (my family) انیمیشن 549
درس سوم (question 7) انیمیشن 558
درس سوم (question 6) انیمیشن 571
درس سوم (question 5) انیمیشن 535
درس سوم (question 4) انیمیشن 521
درس سوم (question 3) انیمیشن 522
درس سوم (question 2) انیمیشن 514
درس سوم (question 1) انیمیشن 552
درس سوم (lesson 3) انیمیشن 559
درس سوم (my age) انیمیشن 555
درس دوم (question 7) انیمیشن 522
درس دوم (question 6) انیمیشن 543
درس دوم (question 5) انیمیشن 530
درس دوم (question 4) انیمیشن 528
درس دوم (question 3) انیمیشن 544
درس دوم (question 2) انیمیشن 571
درس دوم (question 1) انیمیشن 554
درس دوم (lessons 1 & 2) انیمیشن 561
درس دوم (my classmates) انیمیشن 519

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد