رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس اول (new words) فایل صوتی 673
درس اول (conversation) فایل صوتی 924
درس هفتم (question 9) انیمیشن 1,868
درس هفتم (question 8) انیمیشن 920
درس هفتم (question 7) انیمیشن 789
درس هفتم (question 6) انیمیشن 782
درس هفتم (question 5) انیمیشن 739
درس هفتم (question 4) انیمیشن 768
درس هفتم (question 3) انیمیشن 740
درس هفتم (question 2) انیمیشن 722
درس هفتم (question 1) انیمیشن 860
درس هفتم (lesson 7) انیمیشن 767
درس هفتم (my hobbies) انیمیشن 677
درس ششم (question 10) انیمیشن 611
درس ششم (question 9) انیمیشن 564
درس ششم (question 8) انیمیشن 556
درس ششم (question 7) انیمیشن 572
درس ششم (question 6) انیمیشن 567
درس ششم (question 5) انیمیشن 629
درس ششم (question 4) انیمیشن 609

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد