رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم (question 3) انیمیشن 596
درس ششم (question 2) انیمیشن 741
درس ششم (question 1) انیمیشن 821
درس ششم (lesson 6) انیمیشن 506
درس ششم (my village) انیمیشن 552
درس پنجم (question 9) انیمیشن 521
درس پنجم (question 8) انیمیشن 495
درس پنجم (question 7) انیمیشن 517
درس پنجم (question 6) انیمیشن 523
درس پنجم (question 5) انیمیشن 534
درس پنجم (question 4) انیمیشن 467
درس پنجم (question 3) انیمیشن 505
درس پنجم (question 2) انیمیشن 497
درس پنجم (question 1) انیمیشن 503
درس پنجم (lesson 5) انیمیشن 489
درس پنجم (my city) انیمیشن 654
درس چهارم (question 9) انیمیشن 620
درس چهارم (question 8) انیمیشن 516
درس چهارم (question 7) انیمیشن 494
درس چهارم (question 6) انیمیشن 573

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد