رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 1,972
درس چهارم (reading) فایل صوتی 736
درس چهارم (new words) فایل صوتی 694
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 755
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 9,329
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 686
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 5,541
درس سوم ( reading) فایل صوتی 713
درس سوم (new words) فایل صوتی 667
درس سوم (conversation) فایل صوتی 760
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 11,526
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 743
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 2,127
درس دوم (reading) فایل صوتی 810
درس دوم (new words) فایل صوتی 784
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,119
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 8,665
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 1,300
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 5,231
درس اول (reading) فایل صوتی 879

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد