رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,376
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 513
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 528
درس سوم (reading) فایل صوتی 439
درس سوم (new words) فایل صوتی 404
درس سوم (conversation) فایل صوتی 409
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,128
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 417
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 510
درس دوم (reading) فایل صوتی 462
درس دوم (new words) فایل صوتی 369
درس دوم (conversation) فایل صوتی 457
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,108
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 443
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 616
درس اول (reading) فایل صوتی 516
درس اول (new words) فایل صوتی 458
درس اول (conversation) فایل صوتی 615
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 7,462
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 798

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد