رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 1,091
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 279
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 316
درس چهارم (reading) فایل صوتی 267
درس چهارم (new words) فایل صوتی 254
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 274
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 286
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 250
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 272
درس سوم ( reading) فایل صوتی 270
درس سوم (new words) فایل صوتی 229
درس سوم (conversation) فایل صوتی 278
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 425
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 268
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 383
درس دوم (reading) فایل صوتی 299
درس دوم (new words) فایل صوتی 303
درس دوم (conversation) فایل صوتی 424
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 567
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 679

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد