رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 2,480
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 1,086
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,195
درس سوم (reading) فایل صوتی 1,054
درس سوم (new words) فایل صوتی 967
درس سوم (conversation) فایل صوتی 887
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 3,252
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 1,005
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 1,117
درس دوم (reading) فایل صوتی 1,063
درس دوم (new words) فایل صوتی 907
درس دوم (conversation) فایل صوتی 1,094
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,867
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 981
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 1,424
درس اول (reading) فایل صوتی 1,177
درس اول (new words) فایل صوتی 1,104
درس اول (conversation) فایل صوتی 1,393
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 16,668
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 1,361

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد