رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 429
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 190
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 188
درس چهارم (reading) فایل صوتی 176
درس چهارم (new words) فایل صوتی 167
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 164
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 161
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 171
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 151
درس سوم ( reading) فایل صوتی 162
درس سوم (new words) فایل صوتی 157
درس سوم (conversation) فایل صوتی 174
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 227
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 192
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 269
درس دوم (reading) فایل صوتی 224
درس دوم (new words) فایل صوتی 221
درس دوم (conversation) فایل صوتی 311
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 439
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 579

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد