رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 716
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 305
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 315
درس سوم (reading) فایل صوتی 267
درس سوم (new words) فایل صوتی 232
درس سوم (conversation) فایل صوتی 231
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 340
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 222
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 287
درس دوم (reading) فایل صوتی 263
درس دوم (new words) فایل صوتی 201
درس دوم (conversation) فایل صوتی 278
درس اول (what you learned) فایل صوتی 376
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 275
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 368
درس اول (reading) فایل صوتی 306
درس اول (new words) فایل صوتی 260
درس اول (conversation) فایل صوتی 355
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 4,146
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 593

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد