رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 372
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 159
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 148
درس سوم (reading) فایل صوتی 120
درس سوم (new words) فایل صوتی 118
درس سوم (conversation) فایل صوتی 116
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 160
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 128
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 149
درس دوم (reading) فایل صوتی 139
درس دوم (new words) فایل صوتی 120
درس دوم (conversation) فایل صوتی 157
درس اول (what you learned) فایل صوتی 224
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 162
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 248
درس اول (reading) فایل صوتی 204
درس اول (new words) فایل صوتی 166
درس اول (conversation) فایل صوتی 235
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 1,801
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 466

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد