رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 1,186
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 307
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 355
درس چهارم (reading) فایل صوتی 304
درس چهارم (new words) فایل صوتی 276
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 320
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 322
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 269
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 306
درس سوم ( reading) فایل صوتی 298
درس سوم (new words) فایل صوتی 255
درس سوم (conversation) فایل صوتی 307
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 466
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 292
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 415
درس دوم (reading) فایل صوتی 322
درس دوم (new words) فایل صوتی 327
درس دوم (conversation) فایل صوتی 470
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 612
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 716

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد