رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 1,505
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 546
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 551
درس سوم (reading) فایل صوتی 466
درس سوم (new words) فایل صوتی 429
درس سوم (conversation) فایل صوتی 422
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 2,341
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 439
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 541
درس دوم (reading) فایل صوتی 487
درس دوم (new words) فایل صوتی 389
درس دوم (conversation) فایل صوتی 482
درس اول (what you learned) فایل صوتی 1,146
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 461
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 640
درس اول (reading) فایل صوتی 551
درس اول (new words) فایل صوتی 482
درس اول (conversation) فایل صوتی 659
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 7,792
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 823

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد