رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 599
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 250
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 255
درس چهارم (reading) فایل صوتی 236
درس چهارم (new words) فایل صوتی 222
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 238
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 230
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 227
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 228
درس سوم ( reading) فایل صوتی 235
درس سوم (new words) فایل صوتی 209
درس سوم (conversation) فایل صوتی 241
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 297
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 243
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 342
درس دوم (reading) فایل صوتی 274
درس دوم (new words) فایل صوتی 279
درس دوم (conversation) فایل صوتی 391
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 510
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 647

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد