رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 542
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 231
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 229
درس چهارم (reading) فایل صوتی 217
درس چهارم (new words) فایل صوتی 202
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 211
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 213
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 211
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 203
درس سوم ( reading) فایل صوتی 213
درس سوم (new words) فایل صوتی 198
درس سوم (conversation) فایل صوتی 223
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 274
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 227
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 324
درس دوم (reading) فایل صوتی 259
درس دوم (new words) فایل صوتی 263
درس دوم (conversation) فایل صوتی 362
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 488
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 628

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد