رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 625
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 264
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 286
درس سوم (reading) فایل صوتی 233
درس سوم (new words) فایل صوتی 201
درس سوم (conversation) فایل صوتی 202
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 302
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 196
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 261
درس دوم (reading) فایل صوتی 228
درس دوم (new words) فایل صوتی 176
درس دوم (conversation) فایل صوتی 250
درس اول (what you learned) فایل صوتی 342
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 241
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 326
درس اول (reading) فایل صوتی 264
درس اول (new words) فایل صوتی 224
درس اول (conversation) فایل صوتی 308
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 3,567
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 560

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد