رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 994
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 379
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 395
درس سوم (reading) فایل صوتی 327
درس سوم (new words) فایل صوتی 288
درس سوم (conversation) فایل صوتی 301
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 751
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 283
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 377
درس دوم (reading) فایل صوتی 343
درس دوم (new words) فایل صوتی 261
درس دوم (conversation) فایل صوتی 344
درس اول (what you learned) فایل صوتی 839
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 338
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 459
درس اول (reading) فایل صوتی 390
درس اول (new words) فایل صوتی 329
درس اول (conversation) فایل صوتی 451
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 5,075
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 661

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد