رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 182
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 81
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 71
درس سوم (reading) فایل صوتی 59
درس سوم (new words) فایل صوتی 55
درس سوم (conversation) فایل صوتی 52
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 61
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 61
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 63
درس دوم (reading) فایل صوتی 56
درس دوم (new words) فایل صوتی 56
درس دوم (conversation) فایل صوتی 67
درس اول (what you learned) فایل صوتی 90
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 84
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 121
درس اول (reading) فایل صوتی 117
درس اول (new words) فایل صوتی 96
درس اول (conversation) فایل صوتی 129
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 1,482
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 401

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد