رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 887
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 356
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 369
درس سوم (reading) فایل صوتی 308
درس سوم (new words) فایل صوتی 267
درس سوم (conversation) فایل صوتی 272
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 651
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 261
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 359
درس دوم (reading) فایل صوتی 322
درس دوم (new words) فایل صوتی 244
درس دوم (conversation) فایل صوتی 328
درس اول (what you learned) فایل صوتی 794
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 319
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 431
درس اول (reading) فایل صوتی 366
درس اول (new words) فایل صوتی 309
درس اول (conversation) فایل صوتی 434
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 4,692
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 647

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد