رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 424
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 200
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 186
درس سوم (reading) فایل صوتی 153
درس سوم (new words) فایل صوتی 150
درس سوم (conversation) فایل صوتی 152
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 205
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 154
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 180
درس دوم (reading) فایل صوتی 170
درس دوم (new words) فایل صوتی 146
درس دوم (conversation) فایل صوتی 201
درس اول (what you learned) فایل صوتی 256
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 201
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 272
درس اول (reading) فایل صوتی 232
درس اول (new words) فایل صوتی 189
درس اول (conversation) فایل صوتی 259
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 2,082
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 500

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد