رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 1,253
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 324
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 386
درس چهارم (reading) فایل صوتی 329
درس چهارم (new words) فایل صوتی 296
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 353
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 343
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 288
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 339
درس سوم ( reading) فایل صوتی 319
درس سوم (new words) فایل صوتی 276
درس سوم (conversation) فایل صوتی 333
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 501
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 316
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 434
درس دوم (reading) فایل صوتی 346
درس دوم (new words) فایل صوتی 347
درس دوم (conversation) فایل صوتی 501
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 651
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 750

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد