رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 498
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 216
درس چهارم (listening & speaking) فایل صوتی 214
درس چهارم (reading) فایل صوتی 193
درس چهارم (new words) فایل صوتی 187
درس چهارم (conversation) فایل صوتی 184
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 192
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 189
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 188
درس سوم ( reading) فایل صوتی 193
درس سوم (new words) فایل صوتی 183
درس سوم (conversation) فایل صوتی 203
درس دوم ( what you learned) فایل صوتی 257
درس دوم ( pronunciation) فایل صوتی 213
درس دوم ( listening & speaking) فایل صوتی 293
درس دوم (reading) فایل صوتی 247
درس دوم (new words) فایل صوتی 245
درس دوم (conversation) فایل صوتی 336
درس اول ( what you learned) فایل صوتی 472
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 617

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد