رسانه هایی با موضوع انگلیسی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (what you learned) فایل صوتی 589
درس سوم (pronunciation) فایل صوتی 237
درس سوم (listening & speaking) فایل صوتی 262
درس سوم (reading) فایل صوتی 210
درس سوم (new words) فایل صوتی 184
درس سوم (conversation) فایل صوتی 192
درس دوم (what you learned) فایل صوتی 274
درس دوم (pronunciation) فایل صوتی 182
درس دوم (listening & speaking) فایل صوتی 244
درس دوم (reading) فایل صوتی 212
درس دوم (new words) فایل صوتی 164
درس دوم (conversation) فایل صوتی 239
درس اول (what you learned) فایل صوتی 324
درس اول (pronunciation) فایل صوتی 231
درس اول (listening & speaking) فایل صوتی 317
درس اول (reading) فایل صوتی 257
درس اول (new words) فایل صوتی 216
درس اول (conversation) فایل صوتی 298
درس چهارم (what you learned) فایل صوتی 3,479
درس چهارم (pronunciation) فایل صوتی 547

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد