رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ضرب اعداد یک رقمی (2) انیمیشن 1,360
ضرب اعداد یک رقمی (1) انیمیشن 1,581
مفهوم ضرب (4) انیمیشن 1,552
مفهوم ضرب (3) انیمیشن 1,495
مفهوم ضرب (2) انیمیشن 1,473
مفهوم ضرب (1) انیمیشن 1,726
شمارش چندتا چندتا (5) انیمیشن 1,537
شمارش چندتا چندتا (4) انیمیشن 1,557
شمارش چندتا چندتا (3) انیمیشن 1,376
شمارش چندتا چندتا (2) انیمیشن 1,611
شمارش چندتا چندتا (1) انیمیشن 1,688
جمع اعداد فیلم 7,513
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (28) فیلم 1,773
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (27) فیلم 1,273
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (26) فیلم 1,186
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (25) فیلم 1,065
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (24) فیلم 1,132
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (23) فیلم 1,069
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (22) فیلم 1,036
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (21) فیلم 1,064

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد