رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ضرب اعداد یک رقمی (2) انیمیشن 978
ضرب اعداد یک رقمی (1) انیمیشن 1,047
مفهوم ضرب (4) انیمیشن 1,160
مفهوم ضرب (3) انیمیشن 1,077
مفهوم ضرب (2) انیمیشن 1,103
مفهوم ضرب (1) انیمیشن 1,381
شمارش چندتا چندتا (5) انیمیشن 1,095
شمارش چندتا چندتا (4) انیمیشن 1,178
شمارش چندتا چندتا (3) انیمیشن 1,050
شمارش چندتا چندتا (2) انیمیشن 1,199
شمارش چندتا چندتا (1) انیمیشن 1,254
جمع اعداد فیلم 6,941
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (28) فیلم 1,456
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (27) فیلم 963
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (26) فیلم 893
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (25) فیلم 794
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (24) فیلم 851
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (23) فیلم 767
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (22) فیلم 769
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (21) فیلم 783

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد