رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ضرب اعداد یک رقمی (2) انیمیشن 1,306
ضرب اعداد یک رقمی (1) انیمیشن 1,522
مفهوم ضرب (4) انیمیشن 1,483
مفهوم ضرب (3) انیمیشن 1,432
مفهوم ضرب (2) انیمیشن 1,384
مفهوم ضرب (1) انیمیشن 1,673
شمارش چندتا چندتا (5) انیمیشن 1,473
شمارش چندتا چندتا (4) انیمیشن 1,496
شمارش چندتا چندتا (3) انیمیشن 1,322
شمارش چندتا چندتا (2) انیمیشن 1,568
شمارش چندتا چندتا (1) انیمیشن 1,639
جمع اعداد فیلم 7,452
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (28) فیلم 1,731
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (27) فیلم 1,230
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (26) فیلم 1,149
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (25) فیلم 1,031
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (24) فیلم 1,090
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (23) فیلم 1,028
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (22) فیلم 1,008
راهنمای معلم ریاضی پایه اول متوسطه اول (21) فیلم 1,023

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد