رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جبر و معادله انیمیشن 1,631
سرگرمی (2) انیمیشن 3,497
سرگرمی (1) انیمیشن 2,360
اشکال هندسی انیمیشن 4,593
ضرب انیمیشن 4,791
اعداد ریاضی انیمیشن 2,393
جمع انیمیشن 1,773
محاسبه مساحت مثلث انیمیشن 1,820
محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع انیمیشن 1,777
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع انیمیشن 10,709
مساحت مثلث انیمیشن 1,462
انواع ذوزنقه انیمیشن 1,831
تبدیل چهار ضلعی‌ها به یکدیگر انیمیشن 1,434
محیط و مساحت اشکال هندسی انیمیشن 1,441
خطوط موازی و عمودی انیمیشن 1,183
تقسیم برعددهای دو رقمی (3) انیمیشن 1,318
تقسیم برعددهای دو رقمی (2) انیمیشن 1,191
تقسیم برعددهای دو رقمی (1) انیمیشن 1,368
تقسیم بر عددهای یک رقمی (2) انیمیشن 1,156
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) انیمیشن 1,680

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد