رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جبر و معادله انیمیشن 1,583
سرگرمی (2) انیمیشن 3,437
سرگرمی (1) انیمیشن 2,242
اشکال هندسی انیمیشن 4,523
ضرب انیمیشن 4,725
اعداد ریاضی انیمیشن 2,339
جمع انیمیشن 1,709
محاسبه مساحت مثلث انیمیشن 1,767
محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع انیمیشن 1,734
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع انیمیشن 10,662
مساحت مثلث انیمیشن 1,413
انواع ذوزنقه انیمیشن 1,787
تبدیل چهار ضلعی‌ها به یکدیگر انیمیشن 1,385
محیط و مساحت اشکال هندسی انیمیشن 1,401
خطوط موازی و عمودی انیمیشن 1,133
تقسیم برعددهای دو رقمی (3) انیمیشن 1,280
تقسیم برعددهای دو رقمی (2) انیمیشن 1,142
تقسیم برعددهای دو رقمی (1) انیمیشن 1,324
تقسیم بر عددهای یک رقمی (2) انیمیشن 1,111
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) انیمیشن 1,639

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد