رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جبر و معادله انیمیشن 1,277
سرگرمی (2) انیمیشن 3,128
سرگرمی (1) انیمیشن 1,935
اشکال هندسی انیمیشن 4,045
ضرب انیمیشن 4,080
اعداد ریاضی انیمیشن 1,906
جمع انیمیشن 1,302
محاسبه مساحت مثلث انیمیشن 1,408
محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع انیمیشن 1,420
رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع انیمیشن 10,309
مساحت مثلث انیمیشن 1,087
انواع ذوزنقه انیمیشن 1,490
تبدیل چهار ضلعی‌ها به یکدیگر انیمیشن 1,050
محیط و مساحت اشکال هندسی انیمیشن 1,113
خطوط موازی و عمودی انیمیشن 862
تقسیم برعددهای دو رقمی (3) انیمیشن 1,020
تقسیم برعددهای دو رقمی (2) انیمیشن 855
تقسیم برعددهای دو رقمی (1) انیمیشن 1,056
تقسیم بر عددهای یک رقمی (2) انیمیشن 892
تقسیم بر عددهای یک رقمی (1) انیمیشن 1,220

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد