رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 843
مساحت (3) انیمیشن 800
مساحت (2) انیمیشن 981
مساحت (1) انیمیشن 965
محیط اشکال هندسی انیمیشن 808
مفهوم محیط (3) انیمیشن 802
مفهوم محیط (2) انیمیشن 805
مفهوم محیط (1) انیمیشن 838
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 699
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 670
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 758
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 657
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 677
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 571
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 578
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 615
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 555
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 620
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 550
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 586

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد