رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 878
مساحت (3) انیمیشن 832
مساحت (2) انیمیشن 1,025
مساحت (1) انیمیشن 1,003
محیط اشکال هندسی انیمیشن 851
مفهوم محیط (3) انیمیشن 842
مفهوم محیط (2) انیمیشن 842
مفهوم محیط (1) انیمیشن 872
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 724
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 692
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 792
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 693
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 707
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 593
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 600
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 641
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 582
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 646
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 573
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 614

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد