رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 1,419
مساحت (3) انیمیشن 1,394
مساحت (2) انیمیشن 1,757
مساحت (1) انیمیشن 1,780
محیط اشکال هندسی انیمیشن 1,429
مفهوم محیط (3) انیمیشن 1,492
مفهوم محیط (2) انیمیشن 1,381
مفهوم محیط (1) انیمیشن 1,480
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 1,217
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 1,154
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 1,232
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 1,079
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 1,104
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 975
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 965
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 1,004
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 960
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 1,072
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 946
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 950

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد