رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مساحت (4) انیمیشن 929
مساحت (3) انیمیشن 883
مساحت (2) انیمیشن 1,084
مساحت (1) انیمیشن 1,071
محیط اشکال هندسی انیمیشن 908
مفهوم محیط (3) انیمیشن 892
مفهوم محیط (2) انیمیشن 892
مفهوم محیط (1) انیمیشن 934
اندازه پاره خط و خط خمیده (2) انیمیشن 779
اندازه پاره خط و خط خمیده (1) انیمیشن 736
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (3) انیمیشن 838
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (2) انیمیشن 743
ضرب اعداد یک رقمی در چند رقمی (1) انیمیشن 748
مفهوم چند برابری (4) انیمیشن 637
مفهوم چند برابری (3) انیمیشن 633
مفهوم چند برابری (2) انیمیشن 675
مفهوم چند برابری (1) انیمیشن 627
ضرب اعداد یک رقمی (5) انیمیشن 702
ضرب اعداد یک رقمی (4) انیمیشن 625
ضرب اعداد یک رقمی (3) انیمیشن 656

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد