رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
میدان مغناطیسی اطراف سیم انیمیشن 921
مولد سه فاز انیمیشن 881
مولد ساده و نحوه یکسو کردن جریان القایی انیمیشن 866
منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی انیمیشن 718
مکانیزم تولید گشتاور در ماشین DC انیمیشن 937
مفهوم کموتاسیون انیمیشن 1,013
مفهوم جاروبک و کموتاسیون در ماشین جریان مستقیم انیمیشن 1,573
مفهوم تولید ولتاژ مستقیم در موتور DC انیمیشن 897
مفهوم القای مغناطیسی انیمیشن 1,035
مفهوم القای متقابل انیمیشن 988
مفاهیم چپ گرد، راست گرد و ترمز ماشین DC انیمیشن 1,004
مفاهیم تئوری ماشین DC انیمیشن 964
قانون فارادی (2) انیمیشن 944
قانون فارادی (1) انیمیشن 861
روش وارد لئونارد برای کنترل دور موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,481
رفع مشکل عدم گشتاور با به‌کار بردن کلاف‌های بیشتر انیمیشن 879
رابطه بین گشتاور و جریان تحریک انیمیشن 905
رابطه بین جریان، میدان و نیرو انیمیشن 969
دو روش مختلف تولید برق انیمیشن 1,013
خطوط نیرو و میدان در فاصله هوایی ماشین DC انیمیشن 847

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد