رسانه هایی با موضوع الکتروتکنیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از مقاومت متغییر ترانزیستور انیمیشن 3,933
گشتاور ژنراتوری و موتوری انیمیشن 2,281
کنترل محرک مغناطیسی ماشین انیمیشن 1,890
رابطه بین میدان و جریان اطراف یک سلونئد انیمیشن 2,039
رابطه فرکانس و تولید ولتاژ مستقیم در موتور انیمیشن 2,399
میدان مغناطیسی اطراف سیم حامل جریان انیمیشن 2,077
نمایش جهت نیروی موثر بین دو هادی مجاور انیمیشن 1,856
مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل انیمیشن 2,031
مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,728
قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه انیمیشن 1,941
طرح یک مولد چهار کلافی انیمیشن 1,725
طرح مدور مولد DC چهار کلافی انیمیشن 1,986
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد کمپوند چهار قطب انیمیشن 1,664
طرح ساختمانی و مدار الکتریکی مولد شنت چهار قطب با سیم‌پیچ جبرانگر و قطب‌های کمکی انیمیشن 1,877
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد شنت چهار قطب بدون قطب کمکی و سیم جبرانگر انیمیشن 1,593
دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده انیمیشن 2,922
دیاگرام گسترده آرمیچر مولد چهار قطب 12 شیار حلقوی ساده انیمیشن 3,500
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد سری انیمیشن 1,686
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد تحریک مستقل انیمیشن 1,525
راه‌انداز دستی سه نقطه‌ای موتور جریان مستقیم انیمیشن 1,651

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد