الکتروتکنیک

برش طولی و عرضی قطب‌های ماشین دی سی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

القای الکترواستاتیک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
75 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اساس چرخش موتور در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
73 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای یک موتور دی سی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
934 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای موتور دی سی و برش موتور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
71 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر هال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
63 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای مدار، مفهوم باز و بسته بودن کلید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون قانون اهم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمون قانون اهم و توان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد