القای ولتاژ

نمایش القای ولتاژ بر اثر تغییرات فوران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منحنی القای ولتاژ در ماشین دی سی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
66 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

القای ولتاژ در یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد