بنویسیم

جدول کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
247 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
246 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
248 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشخیص صدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد