فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 578
colors 17,545 کیلو بایت 605
counting 15,710 کیلو بایت 532
farm animals 6,979 کیلو بایت 526
fruts 16,773 کیلو بایت 550
jobs 14,512 کیلو بایت 578
learning english 1 1,536 کیلو بایت 724
learning english 2 2,285 کیلو بایت 599
learning english 3 543 کیلو بایت 647
learning english 4 3,598 کیلو بایت 715
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,031
zoo animals 17,985 کیلو بایت 576
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,128
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,211
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 984
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 2,860
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,598
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 235
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 4,394
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 474

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد