فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 621
colors 17,545 کیلو بایت 645
counting 15,710 کیلو بایت 581
farm animals 6,979 کیلو بایت 575
fruts 16,773 کیلو بایت 597
jobs 14,512 کیلو بایت 643
learning english 1 1,536 کیلو بایت 786
learning english 2 2,285 کیلو بایت 651
learning english 3 543 کیلو بایت 699
learning english 4 3,598 کیلو بایت 804
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,101
zoo animals 17,985 کیلو بایت 639
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,204
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,297
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 1,443
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 2,980
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,767
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 273
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 4,669
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 524

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد