فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 648
colors 17,545 کیلو بایت 666
counting 15,710 کیلو بایت 603
farm animals 6,979 کیلو بایت 598
fruts 16,773 کیلو بایت 620
jobs 14,512 کیلو بایت 664
learning english 1 1,536 کیلو بایت 809
learning english 2 2,285 کیلو بایت 673
learning english 3 543 کیلو بایت 723
learning english 4 3,598 کیلو بایت 830
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,130
zoo animals 17,985 کیلو بایت 663
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,246
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,346
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 3,345
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,050
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,839
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 296
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 4,774
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 534

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد