فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 799
colors 17,545 کیلو بایت 817
counting 15,710 کیلو بایت 749
farm animals 6,979 کیلو بایت 774
fruts 16,773 کیلو بایت 779
jobs 14,512 کیلو بایت 836
learning english 1 1,536 کیلو بایت 993
learning english 2 2,285 کیلو بایت 835
learning english 3 543 کیلو بایت 890
learning english 4 3,598 کیلو بایت 1,009
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,328
zoo animals 17,985 کیلو بایت 826
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,605
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,657
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 8,125
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,494
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,426
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 463
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 5,835
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 713

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد