فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 783
colors 17,545 کیلو بایت 799
counting 15,710 کیلو بایت 726
farm animals 6,979 کیلو بایت 747
fruts 16,773 کیلو بایت 751
jobs 14,512 کیلو بایت 810
learning english 1 1,536 کیلو بایت 968
learning english 2 2,285 کیلو بایت 811
learning english 3 543 کیلو بایت 868
learning english 4 3,598 کیلو بایت 983
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,300
zoo animals 17,985 کیلو بایت 796
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,543
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,609
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 7,737
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,424
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,306
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 443
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 5,588
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 681

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد