فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 678
colors 17,545 کیلو بایت 689
counting 15,710 کیلو بایت 626
farm animals 6,979 کیلو بایت 626
fruts 16,773 کیلو بایت 646
jobs 14,512 کیلو بایت 693
learning english 1 1,536 کیلو بایت 840
learning english 2 2,285 کیلو بایت 696
learning english 3 543 کیلو بایت 748
learning english 4 3,598 کیلو بایت 855
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,170
zoo animals 17,985 کیلو بایت 686
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,329
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,410
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 4,914
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,159
آخر خط 5,565 کیلو بایت 4,960
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 321
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 5,072
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 569

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد