فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 726
colors 17,545 کیلو بایت 752
counting 15,710 کیلو بایت 690
farm animals 6,979 کیلو بایت 693
fruts 16,773 کیلو بایت 709
jobs 14,512 کیلو بایت 769
learning english 1 1,536 کیلو بایت 910
learning english 2 2,285 کیلو بایت 768
learning english 3 543 کیلو بایت 815
learning english 4 3,598 کیلو بایت 930
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,244
zoo animals 17,985 کیلو بایت 754
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,436
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,520
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 6,020
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,314
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,170
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 387
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 5,381
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 643

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد