فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نامsort icon حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
cloths 13,140 کیلو بایت 900
colors 17,545 کیلو بایت 925
counting 15,710 کیلو بایت 861
farm animals 6,979 کیلو بایت 881
fruts 16,773 کیلو بایت 878
jobs 14,512 کیلو بایت 944
learning english 1 1,536 کیلو بایت 1,114
learning english 2 2,285 کیلو بایت 936
learning english 3 543 کیلو بایت 999
learning english 4 3,598 کیلو بایت 1,119
learning english 5 2,886 کیلو بایت 1,448
zoo animals 17,985 کیلو بایت 926
آب در همه جا وجود دارد 9,085 کیلو بایت 1,788
آب و استفاده از آن 12,539 کیلو بایت 1,842
آتش‌سوزی 47,468 کیلو بایت 10,465
آتش‌فشان 7,063 کیلو بایت 3,622
آخر خط 5,565 کیلو بایت 5,740
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 554
آشنای با انواع سنگ 15,750 کیلو بایت 6,140
آشنایی با برنامه درسی ملی (1) 40,997 کیلو بایت 803

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد