فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

سؤالات درس سفر شکفتن (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس سفر شکفتن (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس سفر شکفتن (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سفر شکفتن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارمغان ایران (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارمغان ایران (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارمغان ایران (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ارمغان ایران (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارمغان ایران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به نام خدایی که جان آفرید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد