فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

سؤالات درس راه نیک‌بختی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه نیک‌بختی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
74 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه نیک‌بختی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه نیک‌بختی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه نیک‌بختی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,399 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شرح انتظار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,054 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همدلی و اتحاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,449 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل دوم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
18 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس سفر شکفتن (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس سفر شکفتن (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد