فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

درس شانزدهم: پرنده آزادی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: شوق آموختن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سیزدهم: یاد حسین(ع)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,974 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,618 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: ادبیات انقلاب

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس خودشناسی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: خودشناسی (انشاءالله)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,046 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: شیر حق

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,087 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شعرخوانی: ای وطن من

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,196 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,556 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد