فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

سؤالات درس پیش از این‌ها (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس پیش از این‌ها (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیش از این‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,779 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صورتگر ماهر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,099 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش رادیویی مربوط به درس آن سوی پنجره

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,958 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روان‌خوانی: آن سوی پنجره

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,600 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: راه خوشبختی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,847 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد