فارسی هشتم (دوره اول متوسطه)

سؤالات درس آزادگی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
83 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آزادگی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزادگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,802 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آداب نیکان (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آداب نیکان (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آداب نیکان (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس آداب نیکان (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آداب نیکان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,669 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد