صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم 2,040 کیلو بایت MP3 1,029
درس ششم (انوار القرآن) 965 کیلو بایت MP3 1,598
درس ششم (حوارات) 1,022 کیلو بایت MP3 1,048
درس ششم (لغات جدید) 1,010 کیلو بایت MP3 937
درس ششم 2,039 کیلو بایت MP3 904
درس پنجم (انوار القرآن) 905 کیلو بایت MP3 7,753
درس پنجم (حوارات) 1,112 کیلو بایت MP3 882
درس پنجم (لغات جدید) 1,232 کیلو بایت MP3 835
درس پنجم 1,860 کیلو بایت MP3 872
درس چهارم (انوار القرآن) 1,045 کیلو بایت MP3 992
درس چهارم (حوارات) 846 کیلو بایت MP3 821
درس چهارم (لغات جدید) 1,270 کیلو بایت MP3 858
درس چهارم 1,922 کیلو بایت MP3 884
درس سوم (انوار القرآن) 945 کیلو بایت MP3 2,838
درس سوم (حوارات) 813 کیلو بایت MP3 841
درس سوم (لغات جدید) 961 کیلو بایت MP3 728
درس سوم 1,757 کیلو بایت MP3 938
درس دوم (انوار القرآن) 1,127 کیلو بایت MP3 2,457
درس دوم (حوارات) 900 کیلو بایت MP3 879
درس دوم (لغات جدید) 561 کیلو بایت MP3 883

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد