صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 978
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 856
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 926
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 956
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 986
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 792
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 801
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 790
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 890
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 848
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 810
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 762
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 776
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 781
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 799
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 854
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 779
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 823
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 790
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 861

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد