صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
شعرخوانی: بوی گل و ریحان 1,848 کیلو بایت MP3 87,001
درس هفتم: جمال و کمال 3,310 کیلو بایت MP3 8,088
گنج حکمت: حقه راز 1,766 کیلو بایت MP3 13,195
درس ششم: مهر و وفا 3,971 کیلو بایت MP3 32,123
روان‌خوانی: پیرمرد چشم ما بود 5,575 کیلو بایت MP3 9,816
درس پنجم: کلاس نقاشی 3,666 کیلو بایت MP3 2,137
گنج حکمت: گرگ و سگ 2,540 کیلو بایت MP3 6,257
درس سوم: سفر به بصره 4,500 کیلو بایت MP3 4,745
روان‌خوانی: خسرو 8,887 کیلو بایت MP3 8,611
درس دوم: از آموختن ننگ مدار 2,071 کیلو بایت MP3 7,745
گنج حکمت: خلاصه دانش 1,578 کیلو بایت MP3 7,916
درس اول: چشمه و سنگ 2,014 کیلو بایت MP3 3,108
ستایش 1,801 کیلو بایت MP3 1,779
درس هشتم (انوار القرآن) 1,129 کیلو بایت MP3 1,581
درس هشتم (حوارات) 842 کیلو بایت MP3 989
درس هشتم (لغات جدید) 1,086 کیلو بایت MP3 993
درس هشتم 1,830 کیلو بایت MP3 925
درس هفتم (انوار القرآن) 1,009 کیلو بایت MP3 1,137
درس هفتم (حوارات) 981 کیلو بایت MP3 964
درس هفتم (لغات جدید) 978 کیلو بایت MP3 1,029

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد