صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,027 کیلو بایت MP3 762
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,771 کیلو بایت MP3 795
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,517 کیلو بایت MP3 703
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,951 کیلو بایت MP3 763
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,601 کیلو بایت MP3 776
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,321 کیلو بایت MP3 773
درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,404 کیلو بایت MP3 837
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 40,563 کیلو بایت MP3 793
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,429 کیلو بایت MP3 793
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,238 کیلو بایت MP3 767
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,085 کیلو بایت MP3 774
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,809 کیلو بایت MP3 833
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,957 کیلو بایت MP3 793
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,933 کیلو بایت MP3 790
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,097 کیلو بایت MP3 755
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 13,040 کیلو بایت MP3 729
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,629 کیلو بایت MP3 914
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,142 کیلو بایت MP3 779
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,276 کیلو بایت MP3 749
درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,000 کیلو بایت MP3 784

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد