صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,190 کیلو بایت MP3 737
درس سوم (what you learned) 3,613 کیلو بایت MP3 2,818
درس سوم (pronunciation) 5,427 کیلو بایت MP3 1,267
درس سوم (listening & speaking) 6,904 کیلو بایت MP3 1,458
درس سوم (reading) 8,505 کیلو بایت MP3 1,244
درس سوم (new words) 6,271 کیلو بایت MP3 1,149
درس سوم (conversation) 5,767 کیلو بایت MP3 1,070
درس دوم (what you learned) 3,489 کیلو بایت MP3 3,581
درس دوم (pronunciation) 4,270 کیلو بایت MP3 1,277
درس دوم (listening & speaking) 6,510 کیلو بایت MP3 1,345
درس دوم (reading) 8,559 کیلو بایت MP3 1,250
درس دوم (new words) 7,774 کیلو بایت MP3 1,055
درس دوم (conversation) 5,726 کیلو بایت MP3 1,348
درس اول (what you learned) 3,575 کیلو بایت MP3 2,163
درس اول (pronunciation) 3,774 کیلو بایت MP3 1,164
درس اول (listening & speaking) 6,621 کیلو بایت MP3 1,733
درس اول (reading) 8,979 کیلو بایت MP3 1,401
درس اول (new words) 7,149 کیلو بایت MP3 1,327
درس اول (conversation) 5,934 کیلو بایت MP3 1,797
نیایش: ای خدا 1,035 کیلو بایت MP3 2,984

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد