عربی دهم (رشته تجربی، ریاضی، فنی و حرفه‌ای، کار و دانش)

درس هشتم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,129 کیلو بایت

درس هشتم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
842 کیلو بایت

درس هشتم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,086 کیلو بایت

درس هشتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,830 کیلو بایت

درس هفتم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,009 کیلو بایت

درس هفتم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
981 کیلو بایت

درس هفتم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
978 کیلو بایت

درس هفتم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,040 کیلو بایت

درس ششم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
965 کیلو بایت

درس ششم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,022 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد