عربی

درس ششم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,010 کیلو بایت

درس ششم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,039 کیلو بایت

درس پنجم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
905 کیلو بایت

درس پنجم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,112 کیلو بایت

درس پنجم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,232 کیلو بایت

درس پنجم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,860 کیلو بایت

درس چهارم (انوار القرآن)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,045 کیلو بایت

درس چهارم (حوارات)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
846 کیلو بایت

درس چهارم (لغات جدید)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,270 کیلو بایت

درس چهارم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,922 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد