عربی

درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,323 کیلو بایت

درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,891 کیلو بایت

درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,346 کیلو بایت

درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,171 کیلو بایت

درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,467 کیلو بایت

درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,218 کیلو بایت

درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,178 کیلو بایت

درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,866 کیلو بایت

درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,655 کیلو بایت

درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,027 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد