عربی

درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,809 کیلو بایت

درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,957 کیلو بایت

درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,933 کیلو بایت

درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,097 کیلو بایت

درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
13,040 کیلو بایت

درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,629 کیلو بایت

درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,142 کیلو بایت

درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,276 کیلو بایت

درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
14,000 کیلو بایت

مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,190 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد