عربی

درس نهم (درستی یا نادرستی جمله‌ها)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,891 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (فصوص حول الصحه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,983 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم (المعجم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,948 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد