دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,038 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سیستم گردش خون در ملخ

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون ساده و مضاعف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
662 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون باز و بسته

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش خون ششی و عمومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون انسان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
140 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد