کرم خاکی

جانوران چگونه حرکت می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه تنفس در جانداران مختلف

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
28,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,912 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
33 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تنفس در کرم خاکی و حشرات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
498 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد