دستگاه گوارش

دستگاه گوارش علف‌خواران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روده باریک مکان اصلی گوارش شیمایی و جذب غذا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,543 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش غذا در معده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,399 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی گوارش غذا در دهان و انجام عمل بلع

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,275 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار لوله گوارش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,029 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,912 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش در جانداران متفاوت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ساختار لوله گوارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگوی هضم در پرندگان و کرم خاکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
43 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد