قلب

دستگاه گردش خون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گردش خون انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,236 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
143 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار قلب (لایه‌های قلب)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
959 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت گرهی و خودکار قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
39 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گردش خون ششی و عمومی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
527 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نامگذاری بخش‌های مختلف قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پمپاژ قلب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرام

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد