الکتروکاردیوگرافی

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,259 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الکتروکاردیوگرافی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد