آشنایی با اعداد

آشنایی با اعداد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دهگان، صدگان، هزارگان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
92 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و جمع اعداد سه رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اضلاع و اشکال هندسی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
296 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اضلاع و اشکال هندسی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
444 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اعداد (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
258 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد