آشنایی با اعداد

شناخت حروف و عدد (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ده‌تایی و صد‌تایی و تبدیل آن‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت ده‌تایی‌ها و صد‌تایی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
311 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت یکان و دهگان اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
514 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (33)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (32)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (31)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
277 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (30)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
284 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (29)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عددشناسی (28)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
282 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد