آشنایی با اعداد

شمارش ده‌تایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با جمع و ترتیب اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و آشنایی با اعداد با استفاده از محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
970 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد به عدد و حروف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
766 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر و بزرگ‌تر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با عدد 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با عدد 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با اعداد دو رقمی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد