انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجمsort icon قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تجزیه نرمال یک بردار 62 کیلو بایت SWF 1,505
تبدیل سرعت به شتاب و مساحت زیر نمودار 62 کیلو بایت SWF 2,056
سؤالات درس راه نیک‌بختی (1) 62 کیلو بایت SWF 810
سؤالات درس آزادگی (2) 62 کیلو بایت SWF 818
سؤالات درس نوجوان باهوش (1) 62 کیلو بایت SWF 883
سؤالات درس نوجوان باهوش (3) 62 کیلو بایت SWF 885
سؤالات درس پرچمداران (3) 62 کیلو بایت SWF 810
سؤالات درس ادبیات انقلاب (2) 62 کیلو بایت SWF 876
سؤالات درس راه خوشبختی (3) 62 کیلو بایت SWF 1,205
درس پنجم، جلسه سوم، تمرین سوم 62 کیلو بایت SWF 911
درس سیزدهم، جلسه دوم، سوره آل عمران، آیه 8 62 کیلو بایت SWF 965
درس ششم، جلسه چهارم، سوره مریم، آیات 1و2 62 کیلو بایت SWF 942
مقاومت الکتریکی 63 کیلو بایت SWF 6,709
جمع بردارها به روش جابجایی 63 کیلو بایت SWF 2,545
اثبات عدم خاصیت جابجایی در تفریق بردارها 63 کیلو بایت SWF 1,505
اندام گوارشی 63 کیلو بایت SWF 1,134
جابجایی، مسافت و موقعیت 63 کیلو بایت SWF 1,335
اثر هال 63 کیلو بایت SWF 1,365
ریبوزوم 63 کیلو بایت SWF 1,607
سؤالات درس فرمانده دل‌ها (2) 63 کیلو بایت SWF 913

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد