سال دهم

باغ موزه دفاع مقدس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,617 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حماسه هشت سال دفاع مقدس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
73,478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بسیجی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,960 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بسیج

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,023 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اقتدار دفاعی کشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,558 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اقتدار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,641 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اقتدار دفاعی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,638 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سیاست‌های دفاعی کشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,570 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

امنیت پایدار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش: ای خدا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,035 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد