سال دهم

پدافند غیرعامل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
61,598 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابزارهای جنگ نرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,399 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جنگ نرم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با یادمان‌های دفاع مقدس

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
75,778 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسوه‌های صبر و مقاومت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
42,326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پدافند شیمیایی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,821 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روایت فتح

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
78,228 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارغوان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,518 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عملیات والفجر هشت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,873 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صدام و تکرار جنایت حمله به شهرها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,682 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد