سال سوم فنی و حرفه ای

مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مدار راه‌اندازی اتوماتیک موتور جریان مستقیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
147 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کنترل جریان تحریک موتور کمپوند و سری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
144 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قرار گرفتن کلاف در صفحه خنثی و چگونگی نیروهای وارد بر کلاف در این صفحه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرح یک مولد چهار کلافی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرح مدور مولد DC چهار کلافی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
64 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرح ساختمانی و الکتریکی مولد کمپوند چهار قطب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرح ساختمانی و الکتریکی مولد شنت چهار قطب بدون قطب کمکی و سیم جبرانگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیاگرام گسترده آرمیچر 11 شیار 4 قطب موجی ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
128 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد