مولد تحریک مستقل

مدار آزمایش برای رسم مشخصه بی‌باری مولد تحریک مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
159 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طرح ساختمانی و الکتریکی مولد تحریک مستقل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد