سال دوم راهنمایی

انواع ماشین‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
23 کیلو بایت

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت

تولید موج با فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت

فرهنگ اصطلاحات جغرافیا

نوع رسانه: پیوند
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد