موج طولی

انتشار موج طولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
87 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موج طولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت

تولید موج با فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
416 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد