تشکیل تصویر

تشکیل تصویر در عدسی ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
208 کیلو بایت
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد