رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
استفاده از حس چشایی انیمیشن 1,749
تعادل انیمیشن 13,146
آب آشامیدنی انیمیشن 1,234
آب در همه جا وجود دارد فیلم 1,877
آب و استفاده از آن فیلم 1,959
آب و فواید آن انیمیشن 1,842
آتش‌فشان فیلم 3,671
آزمایش تولید صدا انیمیشن 1,752
آزمایش خاک انیمیشن 2,334
آشنای با انواع سنگ فیلم 6,344
آشنایی با اهمیت گیاهان انیمیشن 1,603
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (1) فیلم 674
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (10) فیلم 632
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (11) فیلم 703
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (12) فیلم 673
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (13) فیلم 652
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (14) فیلم 688
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (15) فیلم 573
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (16) فیلم 662
آشنایی با برنامه‌های جدید آموزش علوم پایه اول ابتدایی (17) فیلم 664

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد