رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوانsort icon نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
آهن‌ربا بسازید فیلم 4,097
آیا مولکول‌ها حرکت می‌کنند؟ فیلم 2,209
آیا نوع خاک در رشد گیاه اثر دارد؟ فیلم 6,631
آینه ها انیمیشن 31,506
آیینه‌ها انیمیشن 1,794
ابرها فیلم 1,879
اتم و مولکول‌های آن فیلم 3,281
اثر انسان بر محیط زیست فیلم 3,368
اثر متقابل نیرو انیمیشن 7,382
اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز فیلم 2,850
اثرات آلودگی هوا انیمیشن 1,102
اجزای اندام‌های حسی انیمیشن 3,220
اجزای خاک انیمیشن 2,602
استفاده از باد انیمیشن 1,051
استفاده از دریا و آلوده‌کننده‌های آن فیلم 1,616
استفاده از سنگ و کانی در زندگی فیلم 8,089
استفاده از فسیل فیلم 4,264
استفاده از هوا فیلم 2,797
استفاده انسان از آب انیمیشن 1,103
استفاده‌های گوناگون از گیاهان فیلم 3,316

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد