فارسی

اهداف فصل پنجم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
16 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
72 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
61 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
82 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس یاد حسین(ع) (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
54 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

یاد حسین (ع)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,956 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ادبیات انقلاب (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ادبیات انقلاب (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس ادبیات انقلاب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد