فارسی

درس دوم: از آموختن ننگ مدار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,071 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گنج حکمت: خلاصه دانش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,578 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: چشمه و سنگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,014 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,801 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آن سوی پنجره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
3,333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الهی مرا محرم راز کن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
933 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اهداف فصل هفتم فارسی پایه هشتم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
15 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
56 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
62 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سؤالات درس راه خوشبختی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد